Regulamin konkursów

1. Organizatorem konkursu jest portal wawcity.pl, a fundatorem nagród jest Sponsor wymieniony na stronie konkursowej.
2. Treść zadania konkursowego określona jest na stronie konkursowej.
3. Z jednego adresu mailowego można przysłać tylko jedno zgłoszenie, a w przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, tylko pierwsze z nich będzie brane pod uwagę.
4. Czas trwania konkursu określony jest na stronie konkursowej (informacji o dacie zakończenia konkursu szukaj wyżej).
5. Spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, redakcja portalu wybierze zwycięzców (ilość nagród określona w treści konkursu), którzy o wygranej i sposobie odbioru nagród zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną.
6. Po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie, nie ma możliwości zmiany nazwiska osoby, na którą zostało przesłane zgłoszenie. Informujemy też, że zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagród na wartość pieniężną, a nagrody będą wydawane przez Organizatora lub Sponsorów za okazaniem dowodu tożsamości.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie konkursowej do 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu.